"หมวกกันน็อก" นอกจากจะป้องกันอุบัติเหตุได้แล้ว ยังช่วยป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้อย่างดี

การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรถรถจักรยานยนต์ส่วนตัว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับ 

กรมควบคุมโรค ขอให้เพิ่มมาตรการป้องกัน 2 ต่อ ทั้งอุบัติเหตุและโรคโควิด-19 ด้วยมาตรการ “ใส่หน้ากากอนามัย สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย ไร้โควิด”

ซึ่งต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ควบคู่กับการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่มีการใช้รถจักรยานยนต์

เพราะการสวมหมวกกันน็อกที่มีกระจกป้องกันลม จะทำหน้าที่เป็นหน้ากากพลาสติกคลุมหน้าคล้ายเฟซชิลด์ (face shield) ที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใช้ในโรงพยาบาล นะครับ

นอกจากจะป้องกันอุบัติเหตุเป็นหลักแล้ว ยังสามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 ที่อาจฟุ้งกระจายออกมาจากคนรอบข้างได้ ถือเป็นมาตรการป้องกัน 2 ต่อ คือ ป้องกันได้ทั้งอุบัติเหตุและโรคโควิด-19 โดยต้องสวมทั้งคนขับและคนซ้อน

หลังใช้เสร็จ ก็ต้องเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ หรือ เช็ดด้วยน้ำสบู่/น้ำยาล้างมือ หรือ นำหมวกนิรภัยไปผึ่งแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค และควรล้างมือหรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ หลังใช้งานทุกครั้ง

แค่นี้ก็ลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และลดความเสี่ยงติดโรคได้ด้วยนะครับ

รู้ทันโควิด เกาะติดจอช่อง 8 เราจะร่วมสู้โควิดไปด้วยกัน

รู้ทันโควิด...สวมหมวกกันน็อกป้องกันโควิด-19