รู้ทันโควิด ติดจอช่อง 8 กับ ผม ปิ๊ก เทพกิจ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ก็ต้องปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับ

พระสงฆ์ในวัดมีจำนวนหลายรูป และมีความใกล้ชิดกับญาติโยม ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังการแพร่เชื้อดังนี้ครับ 

การปฏิบัติตนสำหรับพระสงฆ์เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 

อย่างแรก ขณะปฏิบัติศาสนกิจ ต้องรักษาระยะห่าง ระหว่างพระกับญาติโยม รวมถึงภิกษุสงฆ์ด้วยกัน อย่างน้อย 2 เมตร รวมถึงการไปบิณฑบาตด้วยนะครับ 

สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งที่ออกจากสถานที่พัก หรือเวลาที่พบปะกับผู้คนหรือญาติโยม 

แยกฉันภัตตาหาร ไม่ฉันรวมกันเป็นหมู่คณะ ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น 

หมั่นทำความสะอาดอาคารสถานที่ ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องนุ่มห่มเป็นประจำ 

ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์อย่างถูกวิธี 

ญาติโยมทั้งหลายที่อยากทำบุญ ก็ต้องป้องกันตัวเองอย่างดี ไม่นำโรคไปติดพระนะครับ 

รู้ทันโควิด เกาะติดจอช่อง 8 เราจะร่วมสู้โควิดไปด้วยกัน

รู้ทันโควิด...ป้องกันโควิด –19ในเขตปกครองสงฆ์