มีข้อสังเกตจากคุณหมอ ผู้ป่วยโควิด-19 บางส่วน จะมีอาการทางตาปรากฏก่อนอาการอื่นๆ มีรายงานจากประเทศจีนว่า ผู้ป่วยบางรายจะมีอาการทางตา ก่อนอาการอย่างอื่น ทำให้เราต้องสังเกตดวงตาเราด้วย

ทั้งนี้ประเทศจีนรายงานว่า ผู้ป่วยร้อยละ 11 จะมีอาการทางตา ก่อนหน้าที่จะเกิดอาการอื่นๆทางระบบทางเดินหายใจด้วยซ้ำ และในจำนวนนี้ พบว่าเกือบ 30 % จะมีอาการตั้งแต่ ตาแห้ง / ตาแดง / ตาอักเสบ / น้ำตาไหล / มีขี้ตา / มีหยากไย่ลอย คล้ายมีวัตถุแปลกปลอมอยู่ในตา เนื่องจากในเยื่อบุตาและลูกตามีตัวรับให้ไวรัสเกาะ และ เข้าในเซลล์ ได้ และแม้ว่าลูกตาของมนุษย์ จะมีน้ำตา และภูมิคุ้มกันเฉียบพลัน สำหรับสู้กับเชื้อโรคและไวรัส แต่ปรากฏว่า ไม่สามารถสู้ได้ดีนัก กับ ไวรัสโควิด-19 เราคงต้องเพิ่มการสังเกตอาการทางตาเข้าไปด้วยว่าเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่

รู้ทันโควิด...อาการทางตากับโควิด-19