นายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการประชุมปรึกษาหารือการส่งตัวและจัดการสถานที่เพื่อควบคุมสังเกตกรณีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ว่า เตรียมเสนอมาตรการให้กับคณะกรรมการโควิด-19 แห่งชาติ พิจารณาหลายเรื่อง
 
เช่น ประกาศเขตโรคติดต่อร้ายแรงเพิ่มขึ้น มาตรการที่ทำให้แพร่ระบาดลดลงให้ได้มากที่สุด ทั้งการงดกิจกรรมต่างๆ และเสนอสั่งปิดสถานบันเทิงทั่วประเทศไทย เนื่องจากพบการแพร่การระบาดเป็นกลุ่มก้อนในแหล่งสถานบันเทิง ซึ่งจะนำมาตรการต่างๆ เสนอที่ประชุม และคาดว่าจะมีข้อสรุปในวันจันทร์นี้ โดยจะควบคุมให้อยู่ภายใต้ของประกาศ พรบ.โรคติดต่ออันตราย 2558. ควบคู่กับ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 
ส่วนนักท่องเที่ยวหรือคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่ออันตราย ให้ใช้มาตรการเข้มงวด กักกันตัว 14 วัน หากพบไม่มีใบรับรองแพทย์จะทำการส่งตัวกลับประเทศทันที
 
นายอนุทิน ยืนยันว่า มาตรการคุมเข้มต่างๆ ทำให้ประเทศไทยยังไม่เข้าสู่การแพร่ระบาดในระยะที่ 3 และจะพยายามให้ประเทศไทยเข้าสู่ระยะที่ 3 ให้ช้าลงและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
 
ส่วนปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ ยืนยัน สามารถจัดหาแหล่งผลิตหน้ากากอนามัยส่งไปสถานพยาบาลทั่วประเทศได้ ขณะที่ยาต้านโควิด-19 ได้ประสานกับบริษัทผู้ผลิตและประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ เริ่มมีการจะจัดส่งยาต้านโควิด-19 มาให้ประเทศไทย โดยเชื่อว่า เวชภัณฑ์และยาที่ไทยมีอยู่ หากทุกคนร่วมมือไม่ปฎิบัตินอกเหนือคำแนะนำ จะสามารถมียาใช้ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

"อนุทิน" เสนอยาแรง!! ให้สั่งปิดสถานบันเทิงทั่วประเทศ กันโควิด-19