เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดนครสวรรค์ เดือดร้อน!! ขาดแคลนอาหารเลี้ยงสัตว์ ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ

จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จนต้องประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกรกพระ ท่าตะโก ตาคลี ไพศาลี ตากฟ้า และ พยุหะคีรี มีเกษตรกรเดือดร้อนขาดแคลนอาหารทำปศุสัตว์ ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากทางจังหวัด

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสำรองพืชอาหารสัตว์ ให้สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้ตลอดฤดูแล้ง

จากการสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ประกาศภัยแล้งทั้ง 6 อำเภอ มีเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กว่า 38,000 คน มีปริมาณสัตว์ที่เลี้ยงทั้งหมดกว่า 51,000 ตัว ใน 8 ชนิดสัตว์เลี้ยง ที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนด 2 มาตราการหลักเตรียมความพร้อม คือ การช่วยเหลือสนับสนุนอาหารสัตว์ แร่ธาตุเสริม และการช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร

ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือพ่อแม่พันธุ์ ที่บ้านบ่อพลับ ตำบลเนินกว้าว ขณะนี้ได้เตรียมพืชอาหารสัตว์ไว้กว่า 1,000 ก้อน สำหรับกระบือกว่า 40 ตัว ที่เกษตรกรมั่นใจว่า พืชอาหารสัตว์ที่เก็บไว้นี้ จะสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ตลอดฤดูแล้งนี้