การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ ยังคงน่ากลัว ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตที่จีน พุ่งสูงถึง 132 คนแล้ว

ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ในจีน พุ่งถึงอย่างน้อย 5,997 ราย เสียชีวิต 132 ราย เฉพาะอู่ฮั่น เสียชีวิต 125 ราย สำหรับผู้เสียชีวิตยังคงอายุเฉลี่ย 60 ปี ขึ้นไป และส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ขณะนี้มีผู้ต้องสงสัยว่า ติดเชื้อทั่วจีน 9,239ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ทั่วโลก กว่า 6,000 คน

ส่วนสถานการณ์ในจีนมีผู้ป่วยติดเชื้อ 5,997 ราย ผู้เสียชีวิต 132 ราย และผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ 9,239 ราย

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศต่างๆ ในไทย 14 ราย (รักษาและออกจาก รพ. 5 ราย) เกาหลีใต้ 4ราย ญี่ปุ่น 7 ราย (รักษาและออกจากรพ. 1ราย) สิงคโปร์ 7 ราย มาเลเซีย 7 ราย เวียดนาม 2 ราย อเมริกา5 ราย (รักษาและออกจากรพ. 1ราย) ออสเตรเลีย 5 ราย เนปาล 1 ราย ฝรั่งเศส 4 ราย แคนาดา 2ราย เยอรมัน 1ราย กัมพูชา1 ราย และศรีลังกา 1 ราย

ส่วนสถานการณ์อื่นๆ ที่ฮ่องกงเตรียมปิดพรมแดนวันพรุ่งนี้ ถึง 30 มกราคม และงดออกวีซ่านักท่องเที่ยวจีน ชาวญี่ปุ่นกว่า 200 คน อพยพออกจากอู่ฮั่น ถึงกรุงโตเกียวแล้ว สหรัฐเดินหน้าพัฒนาวัคซีนรักษาไวรัสโคโรนาพันธุ์ใหม่ ขณะที่แพทย์จีน พัฒนาสเปรย์สู้ไวรัสโคโรน่า แต่ยังไม่จำหน่าย จะถูกส่งไปให้บุคลากรแนวหน้าที่ช่วยเหลือคนป่วยใช้ก่อน

ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา เสียชีวิตแล้ว 132 คน