นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันครูแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมกราบคารวะครู จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ที่สอนนายกฯ ตั้งแต่สมัยมัธยมศึกษา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบธูปเทียนแพ ก้มกราบ และสวมกอด นายวีระ เดชพันธุ์ ครูที่เคยสอนสมัยที่เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี 2563 

ครูวีระ กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ เข้ามาเรียนที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เมื่อปี 2518 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พลเอกประยุทธ์ ถือว่าเป็นคนเก่ง สามารถเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารได้ และยินดีกับลูกศิษย์ ที่ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

ขณะที่ นายกฯ กล่าวว่า ระลึกในพระคุณของครูทุกคนเสมอ เด็กจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับครูที่เป็นผู้เสริมแต่งสีสันต่างๆ ลงบนผ้าขาว พร้อมขอฝากครูทุกคนว่า นอกจากให้วิชาความรู้แล้ว ต้องบ่มเพาะศีลธรรมจริยธรรม 5 ข้อ ให้เยาวชนเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนา มีความความปรองดองความสามัคคีไม่แตกแยก สังคมจึงจะสงบขึ้นได้เร็ว 

โดยวันครูปีนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ ประจำปี 2563 ว่า "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" ซึ่งในทุกปี นายกฯ จะเป็นประธานเปิดงาน และกราบคารวะครู ที่เคยสอนนายกฯ เป็นประจำทุกปีด้วย

นายกรัฐมนตรี สวมกอดกราบครูซาบซึ้งวันครูแห่งชาติ