กลุ่มบิ๊กไบค์รวมตัวทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พร้อมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน และสร้างจิตสำนึกในการใช้ถนนร่วมกัน

กลุ่มผู้ใช้รถจักรยาน รถจักยานยนต์บิ๊กไบค์ และรถยนต์ ซึ่งรวมกลุ่มกันในชื่อ Armo Nowar จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะ และทำความสะอาดฟุตบาท บริเวณสี่แยกสำราญราษฎร์ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์กับสังคม และรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักยานยนต์สวมหมวกกันน็อก เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุ

นายสุวิชีย กิจประชา แกนนำกลุ่ม เปิดเผยว่า กิจกรรมวันนี้ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน เพราะทุกวันนี้ มีเหตุกระทบกระทั่งจาการใช้ถนนร่วมกัน จนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันบ่อยครั้ง

และอยากให้กิจกรรมนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ความรัก มาต่อต้านความรุนแรง พร้อมกับอยากให้ภาครัฐรณรงค์ ให้ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย ที่มีลักษณะที่ถูกต้อง ไม่ใช่ใช้แค่เพื่อป้องกันตำรวจจับเท่านั้น

หลังร่วมกันทำความสะอาดถนนเสร็จ ได้จัดขบวนรถแห่เทียนพรรษา ไปถวายพระยังวัดสระเกศ ซึ่งเป็นการแสดงถึงการใช้รถใช้ถนนบนพื้นฐานความปลอดภัยด้วย

ไบค์เกอร์กว่า 50 คัน ทำความสะอาดเตรียมถวายเทียนวัดสระเกศ