ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ทำหนังสือสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนดังจังหวัดแพร่ หลังส่อพิรุธทุจริตโครงการอาหารกลางของนักเรียน ก่อนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

คืบหน้าหลังครูชำนาญการสังกัดโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ช่วยตรวจสอบกรณีทุจริตโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน พบพิรุธว่า โรงเรียนเพิ่งเปิดประมูลผู้จัดซื้ออาหาร จำนวน 2 ราย โดยรายที่ชนะประมูลเขียนราคาอาหารต่ำกว่าท้องตลากมาก และพบข้อมูลว่ามีใต้โต๊ะให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสัปดาห์

ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะลงพื้นที่สุ่มตรวจอาหารกลางทุกโรงเรียน พบว่าเมนูอาหารปกติ และได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว พบข้อพิรุธความไม่ชอบมาพากลตามที่ได้มีข้อร้องเรียน เช่นประเด็นการมูลที่ทำให้เห็นว่ามีการรับผลประโยชน์และไม่สุจริตในการจัดซื้ออาหาร ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จึงทำหนังสือให้สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้พิจารณาโยกย้ายผู้บริหารออกจากพื้นที่ก่อน เพื่อให้กระบวนการการสอบข้อเท็จจริงโปร่งใสต่อไป

สั่งย้าย ผอ. โรงเรียนดัง จ.แพร่ ส่อทุจริตอาหารกลางนักเรียน