นายดอน ปรมัตถ์วินัย ร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน เพื่อเสริมความสัมพันธ์ของอาเซียนกับภาคีนอกภูมิภาค ตามแนวคิดหลัก "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting – AMM) เพื่อหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับภาคีนอกภูมิภาค ความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาค และการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก

โดยแนวคิดหลักที่ไทยกำหนดในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ คือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ผ่านความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกับทั้งมิตรประเทศและประชาคมระหว่างประเทศ

ขณะเดียวกัน ในช่วงเช้าวันนี้ (22 มิ.ย.) ยังคงมีผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียนทยอยเดินทางมาถึงประเทศไทย ทั้งนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โดยในช่วงเย็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะหารือระหว่างผู้นำอาเซียน และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ (Plenary) ก่อนที่ในช่วงค่ำ / นายกรัฐมนตรี จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ สำหรับผู้นำอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน ที่ โรงแรม ดิ แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

"ดอน ปรมัตถ์วินัย" ร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน