องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เผย 22 เมษายนนี้ ขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ทั้งระบบ โดยแบ่งปรับเป็น 2 รอบ ลดผลกระทบประชาชน

นายประยูร ช่วยแก้ว รักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยถึงการปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ ตามมติของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง ในวันที่ 22 เมษายน หรือวันพรุ่งนี้ว่า ขสมก.ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมาแล้ว

โดยขสมก. จะปรับค่าโดยสารแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกในวันที่ 22 เมษายน 2562 – 7 เมษายน 2563 จะยังปรับไม่เต็มเพดาน หลังครบปีจะปรับขึ้นส่วนที่เหลือ เช่น รถธรรมดาเก็บ 6.50 บาท เป็น 8 บาท

ทั้งนี้ ขสมก. ยืนยันว่า การปรับค่าโดยสารมีข้อดี เพราะคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง ปรับอัตราค่าโดยสารรถเก่าและรถใหม่ต่างกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจสำหรับรถร่วมขสมก. ที่ต้องการปรับขึ้นราคา ต้องจัดหารถที่มีคุณภาพมาให้บริการเพราะหากเป็นรถใหม่จะเก็บค่าโดยสารเพิ่มได้ 15-25 บาท

ขณะที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ศาลมีคำสั่งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาศาล ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

เพื่อไต่สวนคำขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว เพื่อทุเลาการบังคับคดีไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด พร้อมกับสั่งให้คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำฟ้องของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกับพวกมายื่นในวันพรุ่งนี้