เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดระเบียบ "พระ" ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พบพฤติกรรมเวียนอาหารบิณฑบาตให้แม่ค้านำไปขายใหม่ และเสพยาเสพติด 4 รูป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นิมนต์พระเกือบ 20 รูป เข้าพบพระครูศรีธรรมนาท เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง เพื่อสอบสวนและว่ากล่าวตักเตือน

รวมทั้งนิมนต์เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสของพระแต่ละรูปไปรับทราบพฤติกรรม หลังมีชาวบ้านร้องเรียนถึงพระบางรูปที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พระบางรูป เสพยาเสพติด ยืนบิณฑบาตอยู่กับที่ และร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าบางคนเวียนของที่ประชาชนใส่บาตรกลับไปขายใหม่ รวมแล้ว 17 รูป ทั้งพระในอำเภอบ้านโป่ง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และจากจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของพระ 4 รูป ของวัดแห่งหนึ่งในตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จึงให้ลาสิกขา เพื่อเข้าสู่กระบวนของกฎหมาย

ขณะเดียวกัน นายอำเภอบ้านโป่ง ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ถึงหลักของพระพุทธศาสนา รวมทั้งความเหมาะสมในการปฏิบัติตัวของพระสงฆ์และฆราวาส พร้อมย้ำเตือยว่า หากมีพฤติกรรมนำอาหารไปหาผลประโยชน์ จะดำเนินการทางคดีอาญาในข้อหาทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อพระพุทธศาสนา.

ฝ่ายปกครองลุยจัดระเบียบ "พระ" ประพฤติตัวไม่เหมาะสม