ปลัดกระทรวงการคลัง ยืนยัน ไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เนื่องจากประเมินแล้วว่าปัญหาน้ำมันแพงแค่ระยะสั้น พร้อมเตรียมเสนอ ครม. ต่ออายุลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก 10% เป็น 7% ออกไปอีก 1 ปี

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัญหาราคาน้ำมันที่แพงขึ้นในขณะนี้ กระทรวงการคลังประเมินแล้วว่าเป็นปัญหาระยะสั้นไม่กระทบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลดลง เพราะจะทำให้ประเทศเสียรายได้โดยไม่จำเป็น และทำให้ผู้บริโภคใช้น้ำมันอย่างไม่ประหยัด

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายเวลาการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก 10% เป็น 7% ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 2561 ออกไปอีก 1 ปี เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังขยายตัวไปได้ดีจึงไม่ควรปรับเพิ่มขึ้นแวตในตอนนี้

"การลดแวต 7% ออกไปอีก จะทำให้รัฐบาลเสียภาษีไปประมาณ 3 แสนล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจไทยและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีขนาดใหญ่ขึ้นต่อเนื่อง ทำให้การเก็บภาษีแวตได้เพิ่มมากขึ้นไปด้วย แต่อย่างไรก็ดีการขยายเวลาการลดแวตออกไปจะส่งผลดีกับการขยายตัวเศรษฐกิจให้เติบโตต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังคาดการณ์ล่าสุดว่าปีนี้อัตราการขยายตัวขอจีดีพี จะขยายตัวได้ 4.5%" นายประสงค์ กล่าว