นายกรัฐมนตรียืนยัน รัฐบาลอนุโลมให้ม็อบเคลื่อนไหวได้ แม้จะรู้ดีว่า เจตนาไม่บริสุทธิ์ก็ตาม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานประกาศวาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายในงานตอนหนึ่งว่า เรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ แต่อาจมีปัญหาที่ต้องขับเคลื่อน ซึ่งรัฐบาลพยายามจะแก้ไขให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โดยดำเนินการตามปฏิญญา ++++ ส่วนรัฐธรรมนูญปี 60 เองก็มีเจตนารมณ์ที่จะลดความเลื่อมล้ำ และคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งตนเองไม่ต้องการให้กฎหมายเป็นเครื่องมือของความขัดแย้ง เจ้าหน้าที่จึงต้องดูแลเรื่องดังกล่าวให้ได้ และอยากให้ทุกคนศึกษากฎหมายลูกด้วย

ส่วนคนที่ออกมาเคลื่อนไหว รัฐบาลก็อนุโลมด้านกฎหมายให้ แม้ว่าจะไม่ใช่เจตนาที่บริสุทธิ์ก็ตาม ดังนั้นจึงอยากขอคำแนะนำจากต่างชาติด้วยว่าหากเกิดกับประเทศตนเองจะทำอย่างไร

นายกรัฐมนตรียันอนุโลมให้ม็อบเคลื่อนไหวได้