โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฎิเสธข่าวนายกรัฐมนตรี สั่งทุบทำลายรูปปั้นองค์เทพภายในวัด ชี้แจงแค่ให้เจ้าคณะสอดส่องดูแลการโฆษณาจัดสร้างพระบูชา วัตถุมงคล อย่างใกล้ชิดเท่านั้น ระบุการทุบทำลายเทวรูปขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละวัดเอง

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการส่งต่อกันในสังคมออนไลน์ถึงกรณีที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้รื้อถอน และทุบทำลายรูปปั้น องค์เทพ หรือสิ่งที่เป็นความเชื่อของกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ที่ไม่สอดคล้องกับหลักทางศาสนาออกจากวัดทุกวัด

โดยพลโทสรรเสริญ ระบุว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงเพราะการดำเนินงานเป็นเรื่องภายในของคณะสงฆ์ เป็นผู้พิจารณาแล้วว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดเหมาะสม นายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลเพียงแค่ว่า มหาเถรสมาคมได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะทุกเขตในกรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศ เรื่อง ห้ามติดแผ่นป้ายโฆษณาพระพุทธรูป พระเครื่อง วัตถุมงคล และเทวรูปในที่ต่าง ๆ โดยให้เหตุผลว่า ปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลใช้ความเชื่อทางศาสนาไปแสวงหาผลประโยชน์ ด้วยการโฆษณาสรรพคุณ พระบูชา และวัตถุมงคล ซึ่งมีการอ้างที่มาของวัสดุที่ใช้สร้างพระบูชา วัตถุมงคล เทวรูป และอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ โดยไม่คำนึงถึงหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา

ทางรัฐบาลจึงขอให้เจ้าคณะทุกเขตสอดส่องดูแลการโฆษณาจัดสร้างพระบูชา วัตถุมงคล และเทวรูปอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการเผยแผ่ธรรมะอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ พระอุโบสถหรืออุโบสถนั้นเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมตามพระวินัย ดังนั้น วัดทุกวัดจึงไม่ควรจำหน่ายพระบูชา วัตถุมงคล และเทวรูปต่างๆ ภายในและบริเวณพระอุโบสถหรืออุโบสถ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำอีกว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นดุลพินิจของคณะสงฆ์ที่ต้องการเห็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ตามหลักธรรมคำสอน และพระวินัย โดยแต่ละวัดจะเป็นผู้พิจารณารื้อถอน ทุบทำลายรูปปั้น หรือเทวรูปที่อยู่ภายในวัด รวมทั้งงดจำหน่ายพระบูชาและวัตถุมงคลเอง

ส่วนทางด้านของพุทธศาสนิกชนนั้น เชื่อว่าส่วนใหญ่มีความเข้าใจและยอมรับได้ เนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของวงการพระพุทธศาสนาในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน

รัฐบาลปัดข่าว สั่งทุบ ทำลาย "รูปปั้นองค์เทพ" ภายในวัด