รองปลัดกระทรวงคมนาคม สั่งการให้ บอร์ด รฟท.พิจารณา เร่งพิจารณาเรื่องการเพิ่มเงินบำนาญพนักงานรถไฟกว่า 1 หมื่นคน โดยเผยว่าหากปรับเพิ่มจาก 2% เป็น 4% ต้องมีต้นทุนเพิ่มถึงปีละ 50 ล้านบาท

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้กระทรวงคมนาคม ได้หารือร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.และอดีตพนักงาน ในการหาแนวทางปรับขึ้นเงินบำนาญจากเดิม 2% เป็น 4% ให้กับอดีตพนักงานที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 43,000 บาท ซึ่งมีจำนวนกว่า 11,000 คน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) ปี 2558 ซึ่งบังคับใช้ในส่วนของราชการและรัฐวิสาหกิจมีผลตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2557 เป็นต้นมา

โดยกำหนดให้ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะเบี้ยหวัดหรือบำนาญในอัตราเดือนละ 4% ของจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญที่ได้รับ ก่อนหน้านี้ทาง รฟท.ได้เคยพิจารณาไปแล้ว แต่เห็นว่าอาจเป็นภาระต่อต้นทุนดำเนินการ จึงยังคงอัตราเดิมที่ 2%

ซึ่งล่าสดุทางกระทรวงคมนาคม ก็ได้ได้สั่งการให้ รฟท.ไปจัดทำข้อมูล เพื่อเสนอเข้าคณะกรรมการบริหารกิจการ หรือ บอร์ด รฟท.ในเดือนตุลาคมนี้ ให้พิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ แต่ทั้งนี้การเพิ่มอัตราบำนาญดังกล่าว จะส่งผลให้ รฟท.มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นปีละประมาณ 50 ล้านบาทเลยทีเดียว

คมนาคมสั่งบอร์ด รฟท.เร่งพิจารณาการปรับเพิ่มบำนาญให้พนักงาน