ชายหนุ่มใน จ.ยะลา แห่เข้าทดสอบร่างกายเพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) เผย น่าภูมิใจและมีสวัสดิการดี

ที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ผู้สมัคร เป็น เจ้าหน้าที่ อส. ใน จ.ยะลา ซึ่งในวันนี้จะต้องมาทดสอบร่างกายเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ซึ่งก่อนหน้านี้กรมการปกครองได้มีการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1- 5 ส.ค.60

โดย กรมการปกครองอนุมัติให้ 6 อำเภอ จ.ยะลา จำนวน 396 อัตรา ประกอบด้วย อ.เมืองยะลา จำนวน 108 คน อ.เบตง จำนวน 72 คน อ.รามัน จำนวน 72 คน อ.บันนังสตา จำนวน 72 คน อ.ยะหา จำนวน 36 คน อ.กรงปินัง จำนวน 36 คน ซึ่งในส่วนของ อ.เมืองยะลา มีผู้สมัคร อส. กว่า 500 คน มาทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การดันพื้น ลุกนั่ง วิ่ง 2 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีการสอบวัดความรู้ เพื่อทำให้ผู้ที่มาเป็น อส.สำเร็จในด้านต่างๆและสามารถเข้าถึงประชาชนไทยพุทธ ไทยอิสลาม อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข สำหรับเงินเดือนครองชีพของ สมาชิก อส. จำนวน 17,000 บาท มีเงินค่าเสี่ยงภัย จำนวน 2,500 บาท

นายธาราศักดิ์ หว่างสกุล อายุ 32 เปิดเผยว่า ถ้าได้เป็น อส. ก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะตนเองเป็นเด็กในพื้นที่ จ.ยะลา ถ้าได้รับแจ้งหรือมอบหมายก็สามารถไปได้ทั่วถึงทันที และมีความภาคภูมิใจที่จะได้เป็น อส. ซึ่งจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการดี ตนเองจึงอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาสมัครเป็น อส.มาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาพื้นที่ต่อไป

 


Cr.อับดุลการิม/ยะลา