จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วางแนวทางการจัดระเบียบรถตู้โดยสารในอำเภอหัวหิน โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป โดยรถตู้โดยสารทุกคิวจะต้องมาจอดที่ซอยหัวหิน 51เท่านั้น

นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมวางแนวทางการจัดระเบียบรถตู้โดยสารในอำเภอหัวหิน ตามนโยบายของ คสช.ที่ให้ที่ให้มีการจัดระเบียบรถตู้โดยสารทั่วประเทศ มี พันเอกสุวิทย์ เกตุศรี รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ พันเอกพงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 นายชนันท์ รื่นแสงโสม ผอ.กองกิจการเดินรถ บริษัทขนส่งจำกัด นางสาวชุติมา ไทยเจียมอารีย์ ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวางแนวทาง

โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไปรถตู้โดยสารทุกคิว จะต้องย้ายไปตั้งคิวที่สถานที่จอดรถโดยสารแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในซอยหัวหิน 51โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จึงได้มีการกำหนดพื้นที่เอกชนเป็นสถานที่จอดรถโดยสารประจำทาง โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปกำกับการเดินรถได้เหมือนเป็นสถานีขนส่ง โดยในการหารือกับผู้ประกอบการรถตู้โดยสารจำนวน 10 คิว ทั้งหมดให้ความร่วมมือในการย้ายมาจอดรถตู้โดยสารในสถานที่แห่งใหม่ ซึ่งมีพื้นที่กว่า 3 ไร่ รองรับได้ทั้งรถตู้โดยสาร และรถมินิบัสที่จะมีการนำมาใช้ในอนาคต

จากนั้นคณะทั้งหมดได้เดินทางลงพื้นที่ดูสภาพพื้นที่สถานจอดรถโดยสารประจำทางหัวหิน ซึ่งตั้งอยู่ในซอยหัวหิน 51 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งมือก่อสร้างช่องจำหน่ายตั๋วห้องพักผู้โดยสารห้องสุขา จุดตรวจสภาพรถ และจุดตรวจพลขับ ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบที่ คสช.กำหนด คาดว่าจะเสร็จตามกำหนดเวลา และสามารถเปิดให้บริการได้ในวันที่ 1 เมษายน นี้อย่างแน่นนอน

จากการประชุมและลงพื้นที่ ทางคณะทำงานได้เน้นย้ำในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆ ทั้งการตรวจสภาพรถตรวจพลขับ และความสะดวกความปลอดภัยของผู้โดยสาร มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในอาคารที่พักผู้โดยสาร และจุดตรวจสภาพรถ นอกจากนี้จะต้องมีการติดตั้งป้ายบอกทาง และป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถโดยสารแห่งใหม่ให้ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเดินทางมาใช้บริการได้ถูกสถานที่ พร้อมกันนี้จะต้องมีการกวดขัน และเข้มงวดกับผู้ประกอบการรถตู้โดยสารทุกคิวให้ปฏิบัติตามคำสั่งของ คสช.หากพบการฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

 

cr.อภิชาติ / ประจวบฯ