คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยืนยันตามมติเดิม ชี้มูลความผิดตำรวจชั้นนายพล 4 นาย ร่วมกับพวก ทุจริตซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจ 19000 คัน วงเงิน 1144 ล้านบาท พร้อมส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา และส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติลงโทษทางวินัย

วานนี้ (20มี.ค.) พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ลงนามในหนังสือเพื่อส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อขอให้พิจารณาโทษทางวินัยกับตำรวจยศนายพล 4 นาย

หลังคณะกรรมการป.ป.ช.มีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง ชี้มูลความผิดพลตำรวจโท ประชิน วารี รองจเรตำรวจ (สบ.9) กับพวกรวม 13 คนว่า ร่วมกันทุจริตในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจ รุ่นไทเกอร์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) จำนวน19147 คัน วงเงิน 1144 ล้านบาท ตามฐานความผิดทุจริตต่อหน้าที่ และกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

โดยคณะกรรมการป.ป.ช.มีความเห็นว่า การกระทำของพลตำรวจโท ประชิน  พลตำรวจตรีสมพงษ์ น้าเจริญ พลตํารวจตรี สัจจะ คชหิรัญและพลตำรวจตรี อิทธิพล พิริยะภิญโญ มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรง จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก ป.ป.ช. รวมทั้งส่งสำเนาการลงโทษกลับมาให้ ป.ป.ช.ภายใน 50 วัน

 

ป.ป.ช.ส่งเรื่องอัยการ-สตช.เอาผิด 4 นายพลตำรวจ

พลตำรวจเอกวัชรพล กล่าวยอมรับว่า ป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูลเรื่องดังกล่าวแล้วเมื่อช่วงที่ผ่านมา และส่งเรื่องไปต้นสังกัดคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) แล้ว เพื่อให้ดำเนินการทางวินัย และส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อให้ดำเนินคดีอาญา โดยผู้กระทำความผิดทั้งหมดอยู่ในคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการประกวดราคา  ปัจจุบันบางคนเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่สามารถดำเนินการทางวินัยได้ ซึ่งหากผิดวินัยร้ายแรงมีโทษถึงขั้นไล่ออก  ปลดออก โดยเป็นหน้าที่ของสตช.ที่จะพิจารณา

นายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการป.ป.ช. กล่าวว่า เรื่องดังกล่าว ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดไปแล้วเมื่อปี 2557 แต่เนื่องจากมีผู้ถูกกล่าวหา 2 – 3 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการป.ป.ช.เข้ามา ดังนั้น จึงไปพิจารณาอีกครั้ง แต่เมื่อไต่สวนแล้ว ป.ป.ช.ก็ยังมีมติยืนคำชี้มูลความผิดตามมติเดิม จึงส่งเรื่องไปที่สตช. ดำเนินการทางวินัยและอาญา

 

สตช.ตั้งคกก.สอบวินัยทุจริตซื้อจยย.สายตรวจ

ขณะที่พันตำรวจเอกกฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก สตช. กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ตำรวจที่เกษียนราชการไปแล้ว จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาระดับลงทัณฑ์ โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ.ตำรวจที่กำหนดไว้

อีกส่วนคือนายตำรวจที่ยังอยู่ในราชการ สตช.ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนวินัยร้ายแรงว่า สมควรได้รับโทษในลักษณะใด ซึ่งต้องรอผ่านที่ประชุม ก.ตร. โดยให้กองวินัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาส่งต่อไปยัง ผบ.ตร.อีกครั้ง

ทั้งนี้ โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจไทเกอร์ดังกล่าวเซ็นสัญญาในวันที่ 27 สิงหาคม 2550 เพื่อจัดซื้อรถ19147 คัน ราคาคันละ 65000 บาท รวมราคา 1244 ล้านบาท เพื่อส่งให้สถานีตำรวจทั่วประเทศ 1447 แห่ง

แต่รถจักรยานยนต์จำนวนมากยังถูกจอดทิ้งไว้ตามหน่วยงานของตำรวจทั่วประเทศ เพราะมีปัญหาใช้การไม่ได้ อีกทั้งรถเสียก็ไม่สามารถส่งศูนย์ซ่อมได้ เพราะไม่มีศูนย์ซ่อม เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่ต้องใช้เงินส่วนตัวซ่อมแซมเอง กระทั่งร้องเรียนมายัง ป.ป.ช

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด 4 นายพลตำรวจ ทุจริตซื้อ จยย. 1.9 หมื่นคัน