'พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ'เรียกประชุม4คณะอนุกรรมการปรองดอง สรุปความคืบหน้าการทำงานช่วง1เดือน การรับฟังความเห็นในส่วนกลางจะสิ้นสุดในวันที่5เม.ย.นี้ ส่วนต่างจังหวัดจะฟังความเห็นเสร็จในวันที่23 มี.ค.นี้ คาดว่า จะได้เห็นร่างสัญญาประชาคมปรองดองในมิ.ย.นี้

 

'พล.อ.ประวิตร'เรียก 4 คณะอนุฯถกคืบหน้าสร้างปรองดอง

วานนี้ (20มี.ค.) ที่กระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้เชิญคณะอนุกรรมการ 4 คณะ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมกัน เพื่อสรุปผลความคืบหน้าการทำงานในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

หลังการประชุม พลเอก ประวิตร กล่าวว่า เป็นการประชุมเพื่อทราบละเอียดทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดมีความก้าวหน้าไปด้วยดี โดยการประชุมครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาให้คำแนะนำว่า ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งการสร้างความปรองดองจะต้องยึดประชาชนเป็นหลัก เพื่อทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติในอนาคต โดยขณะนี้กระทรวงมหาดไทย ได้รับฟังคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด แล้วกว่า 20000 คน

ส่วนข้อเสนอของกลุ่ม กปปส.ที่เรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนั้น ยืนยันว่า ตนพร้อมรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายอยู่แล้ว แต่รัฐบาลต้องยึดตามโร้ดแมปเดิม และไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงโรดแมปได้

 

กลาโหมคาดทำปรองดอง-ร่างสัญญาประชาคมเสร็จ มิ.ย.นี้

ด้านพลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงว่า กขณะนี้อยู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมือง  กลุ่มการเมืองต่างๆ และภาคประชาคม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เชิญพรรคการเมืองทั้งหมด 70 พรรคการเมืองกับ 2 กลุ่มการเมืองและอีก 60 องค์กรภาคประชาชน

โดยมีพรรคการเมืองมาให้ข้อคิดเห็นแล้ว 53 พรรคการเมือง และมี 2 กลุ่มการเมืองเข้าให้ข้อคิดเห็น แต่มี 13 พรรคการเมืองติดต่อไม่ได้ จึงให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ประสานให้ ซึ่งการรับความเห็นในส่วนกลางจะเสร็จสิ้นในวันที่ 5 เม.ย.

ส่วนการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ต่างจังหวัด คาดว่าจะครบทั้ง 76 จังหวัดในวันที่ 23 มี.ค.นี้  จากนั้นจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาสรุปประเด็นความเห็นร่วม ก่อนประชุมกลุ่มย่อยในเดือนเม.ย.นี้ เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยการประชุมกลุ่มย่อยในส่วนกลางจะดำเนินการ 1 ครั้ง ในวันที่ 19 เม.ย. ส่วนระดับพื้นที่ 4 ครั้ง คือ ช่วงวันที่ 20-30 เม.ย.

และในเดือนมิ.ย. จะดำเนินการให้เสร็จสิ้น ซึ่งคาดว่า จะได้เห็นร่างสัญญาประชาคมในเดือนมิ.ย.นี้ เพื่อกำหนดอนาคตการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและขับเคลื่อนพัฒนาประเทศต่อไป

กลาโหมคาดทำปรองดอง ร่างสัญญาประชาคมเสร็จ มิ.ย. นี้