เว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ระบุไม่สามารถขยายเวลาออกหมายเรียกผู้หลีกเลี่ยงภาษีได้เมื่อพ้นเวลา 5 ปีไปแล้ว ด้านกระทรวงการคลัง ชี้แจงไม่เกี่ยวกับการเก็บภาษี'ทักษิณ ชินวัตร' แต่เป็นการบังคับใช้กับกรณีทั่วไป

วานนี้ (20มี.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 41/2560 เรื่อง การขยายเวลาการออกหมายเรียกตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร เนื้อหาระบุว่า ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่า กรณีที่เจ้าพนักงานประเมินว่า ผู้ใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้อง

แต่ไม่ได้ออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการนั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกให้นำบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นมาแสดงภายในเวลา 5 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะใช้อำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ(อัด-ถะ) วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ในการขยายกำหนดเวลาการออกหมายเรียก เมื่อพ้นกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ ได้หรือไม่นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดเวลาในการออกหมายเรียกของเจ้าพนักงานแล้ว พบว่า ไม่สามารถนำบทบัญญัติมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับการขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาต่างๆ ตามประมวลรัษฎากรมาใช้ได้

ซึ่งหมายความว่า กรมสรรพากรจะไม่สามารถขยายเวลาการออกหมายเรียกการเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ปจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้ เพราะคดีหมดอายุความไปตั้งแต่เมื่อปี 2555 แล้ว เนื่องจากไม่มีการออกหมายเรียกก่อนภายใน 5 ปี

 

คลังแจงประกาศ คกก.วินิจฉัยภาษีไม่เกี่ยวเก็บภาษี 'ทักษิณ'

ด้านนายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ประกาศคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม กรณีมาตรา 19 ประมวลรัษฎากร ที่เห็นว่า ผู้ยื่นแบบเสียภาษีแต่เสียภาษีไม่ครบ กรมสรรพากรมีอำนาจประเมินภาษีในระยะเวลา 10 ปี แต่ต้องออกหมายเรียกภายใน 5 ปี หากไม่ออกหมายเรียกภายใน 5 ปี ก็จะไม่มีอำนาจการประเมินภาษีได้ และไม่สามารถขยายเวลาได้

ซึ่งประกาศดังกล่าว เป็นการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีความชัดเจนและบังคับใช้เป็นการทั่วไปว่า กรณีไม่ออกหมายเรียกภายใน 5 ปี จะไม่สามารถขยายเวลาเรียกประเมินภาษีได้ ซึ่งใช้กับทุกกรณี จึงอย่าเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า เป็นการประกาศเพื่อเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ปจาก นายทักษิณ เป็นกรณีพิเศษ

 

'สรรพากร'ยันเดินหน้าเก็บภาษี'ทักษิณ'ก่อน 31 มี.ค.

ขณะที่ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรไม่ได้ดำเนินการเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ปโดยอาศัยมาตรา 19 เพื่อขอขยายเวลาเป็นกรณีพิเศษแน่นอน ซึ่งไม่สามารถทำได้ ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณากฎหมาย เพื่อดำเนินการเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป ให้ทันกำหนดเวลาหมดอายุความในวันที่ 31 มี.ค.2560

คกก.วินิจฉัยภาษี ชี้ขยายเวลาออกหมายเรียกเก็บภาษีไม่ได้