พม.ประชุมขับเคลื่อนนโยบายขยายโอกาสทำงานให้ผู้สูงอายุ

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13:24 น.
เปิดอ่านแล้ว 221 ครั้ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯผลักดันให้สถานประกอบการ ขยายอายุคนทำงานจาก 55 ปี เป็น 60 ปี เพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพในสังคมสูงวัย

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด "การส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุ" เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้สูงอายุร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้สูงอายุ

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 ในปี 2564 จะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

แต่ผู้สูงวัยยังมีปัญหาในเรื่องค่าครองชีพเนื่องจากเลยวัยทำงาน ดังนั้นจึงจะเสนอให้ขยายอายุการทำงานของแรงงานในสถานประกอบการจากอายุ 55 ปี ถึง 60 ปี

ข่าวล่าสุด
เจ้าหน้าที่จากสำนักปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เดินทางไปตรวจสอบและหาวิธีจับลิงแสมที่หลงออกมาจากวนอุทยานแห่งชาติเข่าแหลมสิงห์ เจ้าหน้าที่วนอุทยานเร่งให้ความช่วยเหลือ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลเล็งยกระดับแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์ไทยในระดับอินเตอร์ เชื่...
กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง นำผลิตภัณฑ์การลงทุนทองคำหลากหลายรูปแบบ พร้อมนวัตกรรมล่าสุด...
รมช.พาณิชย์ ยืนยัน เตรียมเปิดโครงการธงฟ้าประชารัฐในเดือนเมษายนนี้ และเตรียม...