กสทช. พร้อมผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ลงพื้นที่ชายขอบ สำรวจพื้นที่จัดทำโครงการสัญญาณโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงให้ 3920 หมู่บ้าน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. พร้อมผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ลงพื้นที่หมู่ 7 หมู่บ้านขุนปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3920 หมู่บ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสำรวจพื้นที่ติดตั้งสัญญาณให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ชายขอบ

นายฐากร กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่จะขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล จึงลงสำรวจพื้นที่ประกอบการจัดทำทีโออาร์และราคากลาง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอน ก่อนที่กสทช. จะประกวดราคาภายในเดือนเมษายนต่อไป

สำหรับโครงการนี้ จะเป็นการขยายโครงสร้างพื้นฐานแบบมีสาย (Fiber Obtic) เพื่อให้ครอบคลุม 74965 หมู่บ้านในประเทศไทย ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ จะทำให้ 3920 หมู่บ้าน มีอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงใช้ ทั้งนี้ ได้จ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำรวจพื้นที่ในการจัดทำทีโออาร์และราคากลาง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า โปร่งใสและคุ้มค่า

กสทช.ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต-โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล