สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เร่งควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนไม่ถึง 20 คน ให้ไปเรียนโรงเรียนที่มีความพร้อมกว่า เพื่อโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เริ่มดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน ต่ำกว่า 20 คน ให้ไปเรียนที่โรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า และ อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเดิม โดยในพื้นที่เขต 1 มีโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ควบรวม 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเขากระโดง หรือ โรงเรียนศิลาทองอุปถัมภ์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 19 คน มีผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และครูผู้สอน 1 คน ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพครบทุกวิชา จึงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งทั้งหมดมีความคิดเห็นที่ตรงกัน ว่า สมควรที่จะควบรวมโรงเรียนบ้านเขากระโดง ให้ไปเรียนที่ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ที่อยู่ห่างกันเพียง 3 กิโลเมตร และ ยังมีความพร้อมกว่า

นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมด้วย ยืนยันถึงความพร้อมที่จะรับนักเรียนทั้ง 19 คน มาเข้าเรียนได้ในทันที และ พร้อมดูแลนักเรียนในทุกๆ ด้าน ทั้งการจัดรถรับ-ส่ง การจัดหาเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่จะย้ายมาเรียนรวมไม่มีความรู้สึกแตกต่างกัน รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วนตามหลักสูตร

โดยนักเรียนทั้ง 19 คน จะเริ่มย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ขณะที่โรงเรียนบ้านเขากระโดงจะถูกนำมาปรับใช้งานด้านอื่นๆแทน

จ.บุรีรัมย์ รวมโรงเรียนขนาดเล็กนำร่องแห่งแรกเพื่อโอกาสทางการศึกษา