สำนักพระราชวังเปิดภาพอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 279 ไร่ คาดเเล้วเสร็จ ปี 67 เดินรอยตามโครงการพระราชดำริ 

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักพระราชวัง เผยแพร่ภาพและวิดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

โดยที่ดินอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นที่ดินในพระปรมาภิไธย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชน ครอบคลุมพื้นที่ 279 ไร่ โดยเริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่ปี 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2567

ภายในเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์กลางของอุทยานฯ

นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำเลข 9 สะพานเลข 9 สะพานหยดน้ำพระทัย สะพานไม้เจาะบากง ซึ่งเปรียบน้ำพระราชหฤทัยดั่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด 70 ปี

อีกทั้งสวนแห่งนี้ได้สะท้อนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ 4,500 ต้น จัดวางคล้ายกับป่าธรรมชาติ ปลูกไม้ที่มีความหมาย ใช้ประโยชน์ เช่น การปลูกพืชกรองฝุ่น การปลูกไม้โตเร็ว เพื่อสร้างร่มเงา ต้นไม้ประจำจังหวัด ไม้หายาก และพืชบำบัดน้ำ สร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

รวมถึงมีทางจักรยาน มีสนามออกกำลังกายกลางแจ้ง ลานกิจกรรมและนันทนาการ ลานริมน้ำ ร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ลานจอดรถ มีการใช้พลังงานทดแทน และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการ อีกด้วย

 

คลิปชมรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักพระราชวัง