วิดีโอย้อนหลัง : Dream Song ร้องสร้างฝัน

เสียงดี!!! โชว์เด็ด!!!...สร้างฝันได้ DREAMSONG ร้องสร้างฝัน เปิดออดิชั่น
Dream Song ร้องสร้างฝัน
อ. เวลา 23.15 น
เล่นต่อเนื่อง
เล่นต่อเนื่อง

คุณคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้