Tags : แอร์พอร์ตลิงก์

News
  • "แอร์พอร์ตลิงก์" เข้มป้องกันโควิด-19 ขานรับคลายล็อกเฟส 3

    รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ช่วงมาตรการผ่อนปรนในระยะ 3 โดยยังคงเข้มงวดมาตรการ Social Distancing และจัดขบวนรถเสริม 18 เที่ยว/วัน ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์ – ศุกร์