Tags : ยึดที่

News
  • "ธรรมนัส" ลงพื้นตรวจสอบฟาร์มไก่ "ปารีณา" หลัง ส.ป.ก. แถลงยึดคืน

    หลังจาก ส.ป.ก. แถลงข่าวให้เวลา น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ คืนที่ดิน 682 ไร่ ให้รัฐภายใน 7 วันหลังรับหนังสือ ล่าสุดวันนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินดังกล่าวทันที