รายการ ประเภทรายการ
" width="150" height="100" border="0" alt="" />

-- ไม่พบข้อมูลที่เลือก --
หน้า
ทั้งหมด รายการ
1){ echo ""." ก่อนหน้า |"; } for($i=1;$i<=$totalpage;$i++){ if($pageno==$i){ echo" ".$i." |"; }else{ echo " $i |"; } } if($pageno<$totalpage){ echo " ต่อไป ".""; } ?>