เนื้อเรื่องย่อ : DRINKING SOLO

คุณคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้