ม็อบประชาชนปลดแอก เดินสายทำพิธีจับ ส.ว. ลงหม้อ เน้น ผบ.เหล่าทัพ เริ่มที่กองทัพบกเป็นจุดแรก