แบบอย่างเยาวชนจิตอาสา เมื่อได้มา ต้องตอบแทนคืนสู่สังคม "เบิ้ล ปทุมราช - ธัญญ่า อาร์สยาม" ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคอีสาน