เว็บไซต์ "กระทรวงการต่างประเทศ" เตรียมเปิดช่องทางการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยทุกกลุ่มอายุ 

 

(1 ส.ค. 2564) เวลา 11.00 น. กรมการกงสุล กระทรวงการ​ต่างประเทศ เตรียมเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่เพื่อเป็นช่องทางสำหรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของชาวต่างชาติ​ที่พำนักในไทย ทุกกลุ่มอายุในทุกจังหวัด ผ่านเว็บไซต์ expatvac.consular.go.th

ก่อนหน้านี้ อธิบดีกรมสารนิเทศและอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ เพื่อหารือกับ พญ. มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนฯ และประสานงานการให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มชาวต่างชาติผู้สูงอายุที่อาศัยในกรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดปริมณฑล ในเขตควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่

- ชาวต่างชาติที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถรับการฉีดวัคซีนแบบ Walk-in
- ชาวต่างชาติที่มีอายุ 60-75 ปี ซึ่งจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนของกรมการกงสุล

ล่าสุด มีชาวต่างชาติอายุเกิน 60 ปี ลงทะเบียนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ ระหว่าง 19-28 กรกฎาคม 2564 และผ่านเกณฑ์เข้ารับนัดหมายแล้ว 2,633 คน