สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เผยแพร่คำสั่งคกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 45/2564 ห้ามขายเหล้า-เบียร์ และห้ามมั่วสุม รวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ 2 ทุ่ม - ตี 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เผยแพร่คำสั่งคกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 45/2564 โดยมีคำสั่ง ดังนี้

1.ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 20.00-04.00 น.ของวันถัดไป

2.ห้ามมั่วสุม รวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 20.00-04.00 น. ของวันถัดไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 2 ก.ค. 2564