ที่ลานอเนกประสงค์ ชายทะเล บ้านท้องศาลา ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม รังสรรค์ ชิ้นงานจากขยะที่เหลือใช้ เช่นขยะจากพลาสติก ย่อยสลายยาก ที่กลุ่มอนุรักษ์ ได้ทำการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ จากชายทะเล บนเกาะพะงัน นำมาเนรมิตสร้างแบรนด์ โมเดลอุโมงค์จากขยะพลาสติก และประดับไฟแสงสีขึ้นมา ทำให้มีความสวยงามเพื่อสร้างแรงกระตุ้น และปลูกจิตสำนึก ให้กับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในอนาคตที่กำลังวิกฤต ซึ่งได้รับความสนใจ สำหรับใครผ่านไปมา ไม่พลาดที่จะไปถ่ายภาพกับซุ้มอุโมงค์ ไว้เป็นที่ระลึก

 

ด้าน น.ส.อนงค์ คำจีน  เจ้าของตลาดอาร์ตติดเกาะ หรือ Art ติดเกาะ Market ผู้จัดกิจกรรม เล่าว่าได้รวมตัวกับกลุ่มต่างๆ เช่น ดีไซเนอร์ และกลุ่มงานศิลปะ กลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มแทรชฮีโร่ Trash Hero และกลุ่มกรีนพะงัน ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อจัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษ์โลก ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ เพราะอยากเห็นเกาะพะงันเป็นเกาะธรรมชาติ จึงรวมตัวกันนำขยะพลาสติก และขยะที่ย่อยสลายยาก นำมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำมาตกแต่ง เพื่อเพิ่มมูลค่า และสีสันให้กับเกาะพะงัน และที่สำคัญเพื่อสร้างจิตสำนึก ให้กับทุกคนและคนเกาะพะงัน ในการจัดแยกขยะจากต้นทาง (ที่บ้าน) ก่อนที่จะทิ้ง เพื่อนำขยะมารีไซเคิลได้ง่ายขึ้น