เพจไทยคู่ฟ้าของสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่สถานีกลางบางซื่อ ยังไม่เปิดให้เข้าไปฉีดวัคซีนได้ทันทีแบบวอล์คอิน แต่ให้บริการตามรูปแบบ ดังนี้

 

ช้าก่อน! ไม่มีฉีดวัคซีนโควิดแบบ Walk in ที่สถานีกลางบางซื่อ   

.

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน ณ สถานีกลางบางซื่อนั้น ยังไม่มีรูปแบบ Walk in แต่จะให้บริการประชาชน 2 กลุ่มหลัก คือ

- กลุ่มองค์กรที่ประสานมายังกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5,000 คน/วัน

- กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนนัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ผ่านผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ ดีแทค (DTAC) เอไอเอส (AIS)  ทรู (TRUE) และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) จำนวน 5,000 คน/วัน

 .

สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนดังกล่าว จะเริ่มให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. – 31 ส.ค. 64 เวลา 09.00 – 20.00 น. โดยผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จะต้องยืนยันตัวตนโดยแสดง QR Code ที่ได้รับจากการจองคิวผ่านเครือข่ายมือถือทั้ง 4 เครือข่ายพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน