ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.กันตัง จ.ตรัง เร่งตรวจซ้ำคลัสเตอร์โรงงานถุงมือยางใน อ.กันตัง หลังจาก SWAB กลุ่มเสี่ยงกว่า 1500 คน พบมีผู้ติดเชื้อแล้ว 461 ราย เป็นแรงงานไทย 301 ราย แรงงานเมียนมา 160 ราย

 

 

นายชยรักษ์ นาคช่วย เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการผอ.รพ.กันตัง กล่าวว่า ได้มีการส่งรถพยาบาลไปรับคนงานที่ติดเชื้อจากโรงงานถุงมือยางตลอดทั้งวัน นับร้อยราย โดยมีมาตรการลำเลียงอย่างเข้มงวด ด้านภารกิจตรวจเชิงลึกกับผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อได้มีการตามตัวมา SWAB ตรวจหาเชื้อทั้งหมด ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายปกครองอำเภอกันตัง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
รพ.สต. ทำการค้นหา ตรวจเชื้อ และดูแลการกักตัวต่อไป