รัฐบาลจีน ไฟเขียวให้ครอบครัวชาวจีน มีลูกคนที่ 3 ได้แล้ว หลังจากที่ประสบกับปัญหาอัตราการเกิดลดลง จนเสี่ยงที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะกระทบกับเศรษฐกิจในระยะยาว

รัฐบาลจีน ขยายมาตรการเรื่องการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างจริงจังอีกครั้ง หลังจากที่เมื่อปี 2558 จีนได้ประกาศยกเลิกนโยบายลูกคนเดียว และอนุญาตให้แต่ละครอบครัว มีลูกได้ 2 คน แต่ดูเหมือนว่า จะยังคงไม่เพียงพอ เมื่อการสำรวจสำมะโนประชากรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการเกิดของผู้คนในประเทศ ลดลงมากที่สุดในรอบหลายสิบปี และทำให้จีนเสี่ยงที่จะเข้าสู่สังคมสูงอายุ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว ทำให้รัฐบาลจีน ต้องประกาศนโยบายใหม่ สนับสนุนให้แต่ละครอบครัว สามารถมีลูกได้ 3 คนแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทางรัฐบาลจีน จะอนุญาตให้มีลูกคนที่ 3 ได้แล้ว แต่เมื่อผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามชาวจีน ว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง แม้หลายคนจะบอกว่า เป็นเรื่องดีที่รัฐบาลยอมปลดข้อจำกัดเรื่องการมีลูก แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขายังคงต้องแบกรับเรื่องต่างๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และเวลาในการเลี้ยงดู จึงทำให้หลายครอบครัว ตัดสินใจมีลูกแค่ 1 คนเท่านั้น

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ ก็มองว่า นโยบายสนับสนุนให้แต่ละครอบครัวมีลูกได้ 3 คน อาจจะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ ซึ่งดูได้จากตอนที่รัฐบาลประกาศให้มีลูกได้ 2 คน แต่อัตราการเกิดกลับลดลงกว่าช่วงที่จีนยังคงประกาศใช้นโยบายลูกคนเดียวเสียอีก