อินเดียมาแปลก ทาขี้วัวบำบัด ก่อนอาบน้ำนมตาม เชื่อต้านเชื่อโควิด ด้านแพทย์ออกโรงเตือนทันทียังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน หวั่นทำแพร่เชื้อเพิ่ม

ชาวบ้านในรัฐคุชราต ทางตะวันตก ประเทศอินเดีย พากันนำขี้วัวผสมกับปัสสาวะของวัว ละเลงทั่วร่างกาย จากนั้นทำโยคะ รอให้มันแห้ง ก่อนล้างด้วยน้ำนมวัว โดยทำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เนื่องจากเชื่อว่า จะสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายและช่วยให้หายป่วยจากโควิด-19 ได้ หลังจากมีผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทยาแห่งหนึ่ง ทำวิธีนี้เมื่อปีที่ผ่านมาแล้วหายจากอาการป่วยโควิด

ซึ่งในศาสนาฮินดู มีการนับถือวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นพาหนะของพระกฤษณะ และมักใช้ขี้วัวทำความสะอาดบ้านและทำพิธีกรรมทางศาสนา โดยเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาและเป็นยาฆ่าเชื้อ

ขณะที่ แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ในประเทศอินเดีย ออกมาออกโรงเตือนทันทีว่า การรักษาผู้ป่วยจากโควิดมีหลายวิธี แต่ยังไม่มีหลักฐานที่ออกมาพิสูจน์ชี้ชัดว่าการทำขี้วัวบำบัดจะสามารถช่วยให้หายป่วยได้ อีกทั้งการรวมตัวกับเพื่อทำวิธีนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิดให้กับผู้อื่น รวมถึงเพิ่มโอกาสให้โรคจากสัตว์เข้าสู่คนด้วย