นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนครูอาวุโส ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัด ร่วมประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 130 รูป ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมาเวลา 09.30 น. น.ส.ตรีนุช ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก“เสมาคุณูปการ” ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 และพิธีมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” และประกาศเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ ศธ.ประจำปี 2563

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่มีคุณูปการต่อ ศธ. เพราะ ศธ.ได้ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน ถือเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญในด้านการพัฒนาคน การจัดงานวันนี้ จึงถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการที่ทำคุณประโยชน์ สถาบันการศึกษาที่ทำงานอย่างทุ่มเท ตลอดจนภาคเอกชนที่ได้ทำงานและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า การดำเนินนโยบายเพื่อสานต่อและแก้ไขปัญหาด้านการศึกษานั้น ในช่วงแรกจะต้องติดตามนโยบายที่มีความเร่งด่วนก่อน ซึ่งขณะนี้ กำลังจัดตั้งทีมงานที่ปรึกษา เพราะงานของศธ. ถือเป็นงานใหญ่ จึงจำเป็นต้องมีคณะทำงานสำหรับกำกับดูแลแต่ละนโยบาย เพื่อให้แต่ละโครงการสามารถดำเนินการได้พร้อมกัน รวมถึงสามารถติดตามนโยบายต่างๆ เพื่อดูว่าแต่ละนโยบายนั้น มีปัญหาหรือมีเรื่องติดขัดอย่างไรบ้าง และจะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวางแนวทางในการทำงานขณะนี้

"ห่วงปัญหาการศึกษาในหลายๆ ประเด็น แต่ทุกปัญหาต้องค่อยๆ แก้ไข เพราะทุกเรื่องมีรายละเอียดจำนวนมาก โดยจะค่อยๆแก้ปัญหาตามความเร่งด่วน ส่วนเรื่องที่มีความซับซ้อนนั้น จะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ และต้องมีทีมงานเพื่อปรึกษาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ทุกนโยบายสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วได้ แต่บางเรื่องมีความซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการศึกษารายละเอียด ส่วนการแบ่งงานกับรัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. ทั้ง 2 ท่าน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการหารือ คาดว่าจะได้คำตอบภายในสัปดาห์นี้" น.ส.ตรีนุช กล่าว