กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ "ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน" ตั้งแต่วันนี้ (27 ก.พ. 2564)

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2564
 
โดยระบุว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วในวันที่ 27 ก.พ. 2564 โดยในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน อุณภูมิสูงสุดตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไป ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ได้เปลี่ยนลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทน ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย
 
แต่อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า และบริเวณยอดภูและยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อไปอีกระยะหนึ่ง และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพ.ค. 2564

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ÛIDIGITAL PLATFORM กุมภาพันธ์ มีนาคม ความกดอากาศตำ เนื้องจากความร้อน ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน อากาศร้อนหลายพื่นrี ในตอนกลางวัน ภาคเหนื่อและอีสานยังคงมี อากาศหนาวเย็นในตอนเช้า เข้าสู่ถดูร้อน 27 กุมภาพันธ์ 2564 มีนาคม- เมษายน อากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะๆ อากาศร้อนจัดบางแห่ง เกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ เมษายน พฤษภาคม ประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดถดูร้อนีนี้ 35 ใกล้เคียงค่าปกติ (35.4C) แต่จะต่ำกว่าปีที่แล้ว อากาศแปรปรวน มีอากาศร้อนอบอ้าวหลายพื้นที่ มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ 10% ถึง 20% พัดปกคุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ช่วงฤดูร้อนจะ มีฝนมากกว่าค่าปกติ ทำให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าว เนื่องจากจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นระยะ บริเวณที่มีโอกาสอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ 40.0 องศาเซลเซียส ข้อควรระวังในช่วงฤดูร้อน IDIGITAL PLATFORM ภาคใต้ กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน เป็นต้นไป พายุฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บตก ฟ้าผ่า ฝนเพิ่มขึ้น และตกหนักบางแห่ www.tmd.go.th 4572 74 ลมกระโชกแรง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ฝนเพิ่มขึ้น ตกต่อเนื่อง ถึงหนักมากบางแห่ง ทะเลอันดามัน มีคลืนสูง 2-3 เมตร กรมอุตนิยมวิทยา APPLICATION 1182 ww.td.go.ir"