แม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลก แห้งขอดหลายจุดเห็นเนินทรายขาว เป็นช่วงๆ ขณะที่ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก เตือนชาวนาทำนารอบใหม่เสี่ยงต่อขาดน้ำเสียหาย

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เริ่มส่งสัญญาณ โดยที่บริเวณแม่น้ำยมที่ไหลจากจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก ไปสู่จังหวัดพิจิตร บริเวณพื้นที่หมู่ 2 บ้านวังเป็ด ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พบว่า แม่น้ำยมแห้งขอดเห็นยาวเป็นช่วงๆ จนเห็นเนินทรายขาวโพลนระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งจะมีบางจุด ที่ยังเหลือน้ำอยู่เป็นแอ่งๆ

โดยชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมตลิ่ง ได้นำเรือมาลงข่ายหาปลานำไปประกอบอาหาร เพราะดีกว่าปล่อยให้น้ำแห้งหายไป โดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากนี้ ยังพอดึงน้ำขึ้นไปรดผักที่ปลูกไว้ริมแม่น้ำยมอีกด้วย

ชาวบ้านหลายราย ต่างกล่าวว่า ปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกัน แม่น้ำยมสายเก่าแห่งนี้ จะมีน้ำมากเพียงพอเพื่อใช้ในการเกษตร แต่ปีนี้แล้งมาไวกว่าปกติ ทำให้น้ำลดลงและแห้งเหือดมาเป็นเวลานับเดือนแล้ว

ขณะที่นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก กล่าวว่า จากปริมาณฝนสะสมของ จังหวัดพิษณุโลก ที่เคยตกปีละประมาณ 1,314 มิลิเมตร แต่ปีนี้มีฝนตกเฉลี่ยเพียง 900 มิลิเมตร หรือต่ำกว่าเกณฑ์ถึง 30% ซึ่งสถานการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่อง 2 ปี ตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึงปัจจุบัน

โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรในอำเภอบางระกำ และอำเภอพรหมพิราม ที่มีปริมาณฝนต่ำกว่าเกณฑ์ถึง 40% นับเป็นเรื่องที่น่าวิตกมาก เพราะทั้ง 2 อำเภอมีการปลูกข้าวกว่าแสนไร่ ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ ที่รับน้ำจากอำเภอนครไทย มีปริมาณน้ำกักเก็บเพียง 30% ซึ่งต่ำกว่าน้ำใช้การด้วย

จากเหตุปัจจัยนี้ กรมชลประทานคาดว่า ในปีนี้ภัยแล้งจะมาเร็วกว่าปีปกติ 1 เดือน จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรที่จะปลูกข้าวรอบใหม่ หลังจากต้นเดือนมีนาคมไปแล้ว มีความเสี่ยงที่จะเสียหายทั้งหมด

เนื่องจากปีนี้กรมชลประทานจะไม่ส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร เพราะต้องสำรองน้ำไว้จนกว่าจะถึงฤดูฝน โดยเฉพาะต้องขอความร่วมมือสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าประมาณ 200 โรง ตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ จนถึงจังหวัดนครสวรรค์ ให้งดการสูบน้ำจากแม่น้ำ เพื่อใช้ทางการเกษตร