ฉลุย!! นายกฯ และ 9 รัฐมนตรี สอบผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ พี่น้อง 3 ป. รอดหมด ขณะที่ "ณัฏฐพล" หวุดหวิด ได้คะแนนน้อยสุด "อนุทิน" มาเหนือ ได้คะแนนมากสุด

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ 9 รัฐมนตรี

1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้คะแนนไว้วางใจ 272 ต่อ 206 งดออกเสียง 3

2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้คะแนนไว้วางใจ 274 ต่อ 204 งดออกเสียง 4

3.นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้คะแนนไว้วางใจ 275 ต่อ 201 งดออกเสียง 6

4.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้คะแนนไว้วางใจ 268 ต่อ 207 งดออกเสียง 7

5.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้คะแนนไว้วางใจ 272 ต่อ 205 งดออกเสียง 3

6.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้คะแนนไว้วางใจ 258 ต่อ 214 งดออกเสียง 8

7.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้คะแนนไว้วางใจ 263 ต่อ 212 งดออกเสียง 5 ไม่ลงคะแนน 1

8.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้คะแนนไว้วางใจ 268 ต่อ 201 งดออกเสียง 12 ไม่ลงคะแนน 1

9.นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้คะแนนไว้วางใจ 272  ต่อ 206 งดออกเสียง 4

10.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คะแนนไว้วางใจ 274 ต่อ 199 งดออกเสียง 5 ไม่ลงคะแนน 1