ด่วน! ครม.ไฟเขียว "ม.33 เรารักกัน" พร้อมเปิดเงื่อนไขรับเงิน 4,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบโครงการ "ม.33 เรารักกัน" เพื่อเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 (ม.33) จำนวน 9.27 ล้านราย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตน 4,000 บาทต่อคน เป็นเวลา 1 เดือน ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตามที่ทางกระทรวงแรงงานเสนอ

สำหรับโครงการ" ม.33 เรารักกัน" คณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เห็นชอบในหลักการดำเนินโครงการ "ม.33 เรารักกัน" ภายในกรอบวงเงินโครงการ 37,100 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ "ม.33 เรารักกัน"
1.สัญชาติไทย
2.เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33
3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4.ไม่เป็นผู้รับสิทธิโครงการ”เราชนะ”
5.ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท