8 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการเราชนะ ได้เปิดให้ประชาชนได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ สำหรับกลุ่มคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกันที่ใช้แอปเป๋าตัง ซึ่งทราบผลการตรวจสอบสิทธิ์เมื่อ 5 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา ได้เริ่มขอยื่นทบทวนสิทธิใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. นี้ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ได้ทาง เราชนะ.com ดังนี้

วิธีขอทบทวนสิทธิ์เราชนะ

1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. คลิกปุ่มสีเหลือง “ทบทวนสิทธิ”

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวดังนี้

- หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของตนเอง

- ชื่อภาษาไทย

- นามสกุลภาษาไทย

- วัน/เดือน/ปีเกิด (กรอกตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน)

4. คลิกปุ่มขอทบทวนสิทธิ

จากนั้น ให้เลือกเหตุผลที่ยื่นขอทบทวนสิทธิที่ทำให้เราตรวจสอบสิทธิไม่ผ่านในครั้งแรก ประกอบด้วย

- เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ประกันสังคม

- มีรายได้พึงประเมิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

- มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

การทบทวนสิทธิเราชนะสามารถทำได้รัหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 คาดว่าน่าจะรู้ผลหลังจากที่มีการเปิดขอให้ทบทวนสิทธิ์เสร็จสิ้น