แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่เริ่มคลี่คลาย แต่หลายคนยังกังวลใจที่จะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล เพราะกลัวว่าจะไปสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด แต่เรามีวิธีช่วยลดความกังวล

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ รพ.ศิริราช เปิดเผยว่า ถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่ติดเชื้อจากการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล ดังนั้น ประชาชนจึงไม่ต้องกังวลจนเกินไปที่จะเข้ารับบริการในสถานพยาบาล

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในขั้นตอนของการตรวจรักษา บางครั้งไม่สามารถเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมการป้องกันความเสี่ยงโควิด-19 ผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ อาจเพิ่มความมั่นใจด้วยการสวมเฟซชิลด์ควบคู่กับการสวมหน้ากากอนามัย

นอกจากนี้ การใส่เฟซชิลด์ยังสามารถประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลทำได้ยาก เช่นในรถเมล์ หรือ เรือโดยสารได้ด้วยเช่นกัน โดยการใส่ควบคู่กันกับหน้ากากอนามัย.

 แพทย์แนะใส่เฟซชิลด์ร่วมกับหน้ากากอนามัยในที่แออัด