รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยคนไม่มีโทรศัพท์มือถือ สามารถเข้าโครงการ "เราชนะ" โดยลงทะเบียนผ่านธนาคารของรัฐ เริ่ม 15 ก.พ. นี้ ลุ้นรับบัตรแสกนใช้จ่าย ส่วนระบบขนส่งเตรียมหารือคมนาคมหาติดตั้งระบบจ่ายเงิน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการลงทะเบียนโครงการเราชนะ รับวงเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ในเดือน ก.พ. และ มี.ค. 2564 จะแบ่งการลงทะเบียน 3 กลุ่มหลักที่สำคัญ ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.8 ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น จะได้รับเงินโดนอัตโนมัติเลย โดยจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์เข้าก่อนแรกวันที่ 5 ก.พ. 2564

กลุ่มที่ 2 มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ประมาณ 15 ล้านกว่าคน สามารถตรวจสอบสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ได้ในวันที่ 8 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป ได้รับเงินครั้งแรก 18 ก.พ. 2564

กลุ่มที่ 3 ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการ และไม่มีแอปพิเคชัน เป๋าตัง ลงทะเบียนผ่าน ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12ก.พ. 2564 ตรวจสอบสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ได้ในวันที่ 8 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป ได้รับเงินครั้งแรก 18 ก.พ. 2564

ส่วนกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการ และไม่มีแอปพิเคชัน เป๋าตัง และไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ก็จะหาวิธีการดูแลไม่ให้ตกหล่น โดยให้มาลงทะเบียนกับธนาคารของรัฐตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เข้าไปดูแลเรื่องการลงทะเบียนกลุ่มนี้ด้วย

ส่วนหลักการใช้สิทธิ์ของกลุ่มพิเศษ กลุ่มนี้จะใช้แนวทางเดียวกับทุกกลุ่ม คือการใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ เช่น เราชนะ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าร่วมคนละครึ่ง ซึ่งอาจจะพิจารณาแนวทางออกบัตรพิเศษมาให้นำไปแสกนใช้จ่าย เช่นเดียวกันกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยในรายละเอียดจะต้องไปหารือร่วมกับสถาบันการเงินอีกครั้ง เนื่องจากยังมีขั้นตอนการออกบัตรด้วย

สำหรับหลักการใช้เงินของกลุ่มนี้จะเหมือนกับทุกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ซึ่งไม่กังวลว่าประชาชนจะแห่มาที่สาขาฑนาคาร เนื่องจากในโครงการมีการแบ่งกลุ่มประชาชนจัดเจนแล้ว กลุ่มที่เหลือไม่มีโทรศัพท์ก็จะน้อยลง ส่วนแนวทางช่วยเหลือกลุ่มที่มีรายได้น้อย ก็จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้ง

ส่วนนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือข้าราชการเงินเดือนต่ำนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเป็นมาตรการ ซึ่งจะแยกออกมาจากโครงการเราชนะ เนื่องจากมีกฎเกณฑ์การรับเงินเดือนแตกต่างกัน แต่เป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นเดียวกัน

ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังได้เห็นชอบให้การขนส่งสาธารณะ รถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า รถแท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก จักรยานยนต์รับจ้าง เข้าโครงการเราชนะได้ โดยทางธนาคารกรุงไทยจะประสานกับกระทรวงคมนาคม เพื่อติดตั้งระบบการรับจ่ายเงินผ่านโครงการเราชนะ เบื้องต้นรถสาธารณะให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ส่วนรถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง จะใช้สติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์