ลำปางอากาศยังแย่และผกผัน! อุตุเหนือเตือนฝุ่นไม่ยกตัวในช่วงนี้ ทำหมอกควันหนาแน่น เต็มพื้นที่ ค่า PM 2.5 ค่าเกินต่อเนื่องเข้าสู่วันที่ 10

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง วันนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 ยังคงสูงเกินค่ามาตรฐาน ติดต่อกันมาเป็นวันที่ 10 แล้ว โดยนายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการ และคณะกรรมการศูนย์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน จังหวัดลำปาง รายงานว่า วันนี้จากค่าเฉลี่ยที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัติโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รายงาน พบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานทั้ง 4 สถานีที่ตั้งอยู่

โดยวัดค่าได้สูงสุดในจังหวัดลำปาง ที่ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ซึ่งเป็นเขตตัวเมืองลำปาง 76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร รองลงมาที่ตำบลสบป้าด และ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ วัดได้เท่ากัน 68 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร และพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ วัดได้ 65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับวันนี้ ตามรายงานภาพถ่ายดามเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า GISTDA พบจุดความร้อนในประเทศไทย จำนวน 137 จุด ส่วนพื้นที่จังหวัดลำปาง ไม่พบจุดความร้อน หรือจุดฮอตสปอต อันเนื่องจากไฟไหม้ป่า หรือในที่โล่งแจ้ง

โดยเจ้าหน้าที่ในจังหวัดลำปาง ได้เร่งเข้าตรวจสอบ และดับหมดแล้ว แต่ที่เกิดฝุ่นหมอกควันหนาแน่นปกคลุมพื้นที่จังหวัดลำปาง ขณะนี้ มาจากไฟป่า และการเผาในที่โล่งแจ้ง ที่สะสมมาตลอดช่วงสัปดาห์นี้ ประกอบกับสภาพอากาศปิด ลมนิ่ง จึงทำให้ฝุ่นหมอกควัน ไม่ลอยยกระดับขึ้นไป ทำให้มองเห็นฝุ่นหมอกควันหนาแน่นเต็มพื้นที่

ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ส่งข้อมูลแจ้งให้ทางจังหวัดลำปาง ทราบถึงการคาดหมายสภาวะอากาศ เพื่อเฝ้าระวังฝุ่นหมอกควัน สำหรับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วงระหว่างวันที่ 23 – 29 มกราคม 2564 นี้ ว่า ผลการตรวจอากาศชั้นบน พบมีอุณหภูมิผกผันที่ระดับล่าง ทำให้ตอนเช้าอากาศยกตัวได้เล็กน้อย แต่ในช่วงตอนบ่าย เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อากาศจะยกตัวขึ้นได้ดี ตามลำดับ ที่ระดับความสูงประมาณ 3 กิโลเมตร