โฆษกกรรมาธิการการตำรวจ เผยพบส่วนผสม "เคนมผง" มียานอนหลับเกินขนาด เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 12 คน

นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ โฆษกกรรมาธิการการตำรวจ ของสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวผลกากรณียาเคนมผง หลังหน่วยงานต่างๆ มีชี้แจง ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตัวแทนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตัวแทนสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ตัวแทนสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ตัวแทนโรงพยาบาลตำรวจ ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด และตัวแทนกรมการแพทย์

จากการให้ข้อมูลทำให้คณะกรรมาธิการรับทราบถึงสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันที่ยังคงมีความรุนแรง มีแหลงผลิตโดยรอบประเทศ ซึ่งยาบ้าจะแพร่ระบาดในประเทศไทย ส่วนยาเสพติดประเภทอื่น เช่น ยาเคตามีน เฮโรอีน จะใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางลำเลียงไปสู่ต่างประเทศ

ซึ่งกรณียาเคนมผง มีส่วนผสมของเคตามีนเป็นสารหลัก และผสมยาเสพติดอื่นๆ จึงทำให้เกิดชื่อที่แตกต่างกันไป แต่มูลเหตุของการเสียชีวิต คือสารไดอาซีแกรม ที่ประกอบอยู่ในเคตามีน ซึ่งเป็นบานอนหลับที่หากผู้เสพเสพเกินขนาด 10 กรัมก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้ โดยจะเห็นได้จากการเสียชีวิตของกลุ่มวัยรุ่นจำนวน 12 คนที่เสพยาเคนมผม

ยังพบว่ารูปแบบการค้ายาเสพติดเปลี่ยนจากซื้อขายผ่านตัวแทน มาเป็นซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้การแพร่ระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคณะกรรมมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดที่ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานมีลักษณะต่างคนต่างทำ ควรจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมกัน การควบคุมสารออกฤทธ์ต่อจิตประสาท ซึ่งผสมอยู่ในยาเสพติด เช่น แวเเลียม หรือ ไออาซีแกรม ที่ปัจจุบันสามารถซื้อได้ตามร้านขายยา แต่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์

โดยขอให้เปลี่ยนมาจัดจำหน่วยโดยแพทย์จากสถานพยาบาล หรือในโรงพยาบาลเท่านั้น และให้กำหนดสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เป็นวัตถุที่ต้องกำหนดให้เข้มงวดมากขึ้น ขอความร่วมือบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุเก็บรวมรวบ ข้อมูลบุคคลและพัสดุ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิด