ปลัดสำนักนายกฯ เผย วันนี้ถึง 25 มกราคมนี้ PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน ในกรุงเทพและต่างจังหวัด เร่งประสาน ตำรวจ ขนส่ง กรมควบคุมมลพิษ รับมือด่วน ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ WFH ลดการใช้การพาหนะ เข้มสถานที่ก่อสร้าง ห้ามเกิดฝุ่น

นายธีระพัฒน์ ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการสื่อสาร การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้กล่าวถึงปัญหา PM 2.5 เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม จะเกิดปรากฏการณ์ฝาชีครอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินค่ามาตราฐานในหลายพื้นที่

ซึ่งคณะกรรมการได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร จัดระบบเพื่อควบคุมมลพิษ และกรมควบคุมมวลพิษ กรมการขนส่งทางบก จะไปจัดการตรวจควันดำรถยนต์ โดยขณะนี้ยังไม่ห้ามหรือปิดเส้นทาง เพียงแต่ขอความร่วมมือให้ประชาชน ตรวจสอบรถยนต์ตัวส่วนของตัวเอง และหากพบรถสาธารณะที่มีควันดำ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1111 และ 1584 สายด่วนกรมการขนส่งทางบก และยังได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในสี่แยกที่มีการจราจรคับคั่ง เพื่อไม่ให้รถยนต์จอดนาน แล้วเกิดมลพิษทางอากาศ

ขณะเดียวกันประสานกรุงเทพมหานคร ควบคุมการก่อสร้าง ที่จะก่อให้เกิดฝุ่นขนาดเล็ก โดยไปหารือกับผู้ประกอบการ โดยภายใน 4-5 วันจะต้องลดปัญหาฝุ่นในการก่อสร้าง

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือเกษตรกร ที่อยู่รอบพื้นที่กทม. และปริมณฑล ให้งดการเผา เพราะเป็นเหตุให้ลมพัดเข้ามาในพื้นที่ กทม.ตลอดจนประสานไปยังกระทรวงต่างๆ ทำงานที่บ้าน เพื่อลดการเดินทางด้วยการใช้รถด้วย รวมถึงขอความร่วมมือประชาชน ในการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันทั้ง PM 2.5 และโควิด 19

อย่างไรก็ตาม จะมีการติตตามและประเมินผลเป็นระยะๆ เนื่องจากนโยบายการแก้ปัญหา PM 2.5 ถือเป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนี้ จะมีการประสาน ประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผาในที่โล่ง และเกิดลมพัดพาเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียนเหนือตอนบน ที่พบแนวโน้ม มีอัตราของฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน